Pytanie
Na terenie zielonym wokół budynku mieszkalnego, który stanowi współwłasność spółdzielni mieszkaniowej oraz jej członków posiadających prawo odrębnej własności lokali w nieruchomości, doszło do ogłowienia ponad trzydziestoletniego drzewa. Ogłowienia dokonał jeden z członków spółdzielni, który posiada prawo odrębnej własności lokali i udział w gruncie w części niewydzielonej. Orzecznictwo NSA wyklucza możliwość udziału w charakterze strony członka spółdzielni mieszkaniowej, który posiada spółdzielcze prawo własnościowe, gdyż prawo spółdzielcze nie jest związane z posiadaniem udziału w częściach wspólnych budynku oraz udziału w gruncie. Oznacza to, że członek spółdzielni nie jest posiadaczem nieruchomości.
Ale jak należy podejść do osoby, która posiada prawo odrębnej własności lokali i posiada w gruncie?
Czy taką osobę traktujemy jako posiadacza nieruchomości i możemy na taką osobę naliczyć karę za ogłowienie drzewa?