Pytanie
Pracodawca wykupił grupowe ubezpieczenie dla pracowników - kwota miesięczna składki to 70,54 zł, w tym pracownik pokrywa 10 zł, natomiast 60,54 zł pracodawca finansuje z własnych środków. Istnieje również możliwość "zapisania" do ubezpieczenia członków rodziny pracowników. Do ubezpieczenia przystąpił dorosły syn jednego z pracowników. Firma opłaca za niego składkę w wysokości 60,54 zł.
Czy w związku z powyższym firma powinna zgłosić taką "obcą" osobę, odprowadzać od tej kwoty składki na ubezpieczenie społeczne, czy też doliczyć tą kwotę do przychodu ojca - pracownika?