Pytanie
Czy osoba uzyskująca dochód z tytułu najmu prywatnego – opodatkowanego ryczałtem 8,5%, zwolniona z VAT z tytułu art. 113 u.p.t.u. (nieprzekroczony próg), jak i również z tytułu art. 43 ust. 1 pkt 36 u.p.t.u. (dochody z najmu mieszkań) może otworzyć działalność gospodarczą rejestrując się jako czynny podatnik VAT, a dochody z obu źródeł traktować odrębnie - tzn. nie ujmować obrotów z najmu prywatnego w deklaracji VAT?