Pytanie
Pracodawca jest instytucją kultury – biblioteką. W regulaminie ZFŚS istnieje zapis, że uprawnionymi osobami do korzystania z ZFŚS oprócz pracowników i ich rodzin są również emeryci i renciści oraz ich rodziny.
Czy w związku z takim zapisem prawo do korzystania z ZFŚS będzie miała osoba, która odeszła z zakładu pracy w 2004 r. na świadczenie przedemerytalne, a w czerwcu 2014 r. nabędzie prawo do emerytury?
Czy taki pracownik staje się w zakresie uprawnień z ZFŚS emerytem zakładu pracy choć z zakładu bezpośrednio na emeryturę nie odszedł?
Pracownik odszedł na nią pośrednio, ponieważ przed uzyskaniem emerytury pobierał jeszcze świadczenie przedemerytalne.
Zakład pracy był ostatnim zakładem pracy przed przejściem byłego pracownika na świadczenie przedemerytalne.