Pytanie
Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, której obroty nie przekroczyły 1.200.000 zł może dokonać jednorazowej amortyzacji skutera wodnego (skuter wykorzystywany jest do celów prowadzonej działalności)?
Limit dla jednorazowej amortyzacji 50.000 euro nie został przekroczony ani w roku poprzednim, ani w roku bieżącym. Biorąc pod uwagę wartość skutera przy zastosowaniu jednorazowej amortyzacji również limit nie zostanie przekroczony.
Czy aby skorzystać z jednorazowej amortyzacji należy dokonywać jakiegoś zawiadomienia do urzędu skarbowego?
Jaką stawkę amortyzacyjną powinno się przyjąć - jeżeli chciałby się amortyzować skuter stawką liniową?