Pytanie
Od 1 listopada 2008 r. wprowadza się obowiązek kas fiskalnych dla osób fizycznych dokonujących wynajmu lokalu.
Czy osoba fizyczna, która zarejestruje się jako podatnik VAT czynny, nieprowadzący działalności gospodarczej i będzie wystawiała faktury dla swego najemcy, będzie miał prawo do odliczenia VAT z faktur zakupu związanych z utrzymaniem tego lokalu (energia elektryczna, woda, śmieci)?