Pytanie
Czy osoba będąca rolnikiem i jednocześnie przedsiębiorcą (prowadząca działalność rolniczą usługową) musi posiadać zezwolenie na zbieranie i odzysk odpadów o kodzie 02 03 80, które wykorzystuje do skarmiania zwierząt we własnym gospodarstwie?
Jeżeli jest ono wymagane, to jaki rodzaj odzysku należy przypisać, jeśli R14 nie widnieje w załączniku nr 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o.?