Pytanie
1) Organ prowadzący ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej. Do konkursu przystąpił obecny dyrektor, jednakże nie został dopuszczony do dalszego postępowania konkursowego ze względów formalnych (brak jednego z wymaganych dokumentów).
Co w takiej sytuacji ma zrobić organ prowadzący, czy może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły nauczycielowi tej szkoły na okres 10 miesięcy czy może powierzyć stanowisko dyrektora ustalonemu przez siebie kandydatowi np. nauczycielowi z innej szkoły na 5 lat?
2) Czy dyrektorowi, który nie wygrał konkursu, a posiada kwalifikacje jedynie do nauczania matematyki, czyli ma jedynie 14 godzin i nie ma możliwości uzupełnienia (i jedynie on uczy tej matematyki) można wypowiedzieć całkiem umowę o pracę?