Pytanie
Jak należy postąpić w przypadku, gdy osoba złożyła wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2011/2012 r. i w marcu 2012 r. otrzymała decyzję przyznającą zasiłek rodzinny. W lipcu 2012 r. strona zawnioskowała o uchylenie prawa do zasiłku rodzinnego od lipca 2012 r. i zwróciła wypłacony zasiłek na rachunek bankowy. Organ uchylił decyzję w oparciu o art. 155 k.p.a. od 1 lipca 2012 r. Następnie ROPS ustalił, że w okresie od 16 lipca 2012 r. do 7 września 2012 r. mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. SKO stwierdziło nieważność decyzji z lipca 2012 r. Organ wydał nową decyzję uchylająca prawo od 16 lipca 2012 r. (marzec 2014 r.) ROPS przyznał zasiłek rodzinny na miesiąc sierpień 2012 r.
Co zatem ze świadczeniami za miesiące: lipiec, wrzesień i październik?