Pytanie
Inwestor chce oddać budynek usługowy do użytkowania, ale Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej nie wykonało przyłącza ciepła, a w umowie wskazało termin jego wykonania na czerwiec przyszłego roku. Plan miejscowy przewiduje tylko przyłącze ciepła z sieci miejskiej.
Czy w tym przypadku organ nadzoru może dokonać odbioru budynku pod warunkiem wykonania przyłącza i podłączenia budynku do sieci miejskiej w określonym terminie, czy też należy odmówić pozwolenia na użytkowanie?