Pytanie
Inwestor działki zabudowanej zrealizował ogrodzenie przy drodze wewnętrznej, która zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 260) zalicza się do dróg publicznych. Budowa ogrodzenia zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 23 ustawy - Prawo budowlane rozpatrywanym łącznie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy nie wymaga ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót. Nadzór budowlany kwestionuje wysokość ogrodzenia, która jest wyższa od wysokości określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Czy w zaistniałej sytuacji działania nadzoru są uprawnione?