Pytanie
Organ wydał w 2006 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Zespołu Hal Dystrybucyjno - Magazynowo-Produkcyjnych z Modułami Biurowo-Socjalnymi łącznie ze Stacją Paliw, Hotelem i Gastronomią". Przeprowadzono ocenę oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko (raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko). Wymieniona decyzja jest prawomocna od dnia 24 lipca 2006 r. Inwestor do chwili obecnej nie wystąpił do Starosty Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę i nie rozpoczął realizacji ww. przedsięwzięcia. Natomiast postanowił sprzedać nieruchomość, na której miała być realizowana budowa zespołu hal. Nowy inwestor zamierza realizować ww. przedsięwzięcie nie zmieniając jego zakresu (ewentualnie zmniejszy zakres).
1. Czy organ może za zgodą poprzedniego inwestora dokonać przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na nowego inwestora?
2. Czy wymieniona decyzja jest ważna skoro inwestor nie wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, a tym samym nie został zrealizowany żaden etap inwestycji?