Pytanie
Inwestor posiada ważne (aktualne) pozwolenie na rozbudowę istniejącego budynku - jeszcze przez okres dwóch lat może rozpocząć roboty budowlane. Złożył kolejny wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę tego budynku. Organ architektoniczno budowlany wezwał wnioskodawcę o złożenie wniosku o uchylenie istniejącego w obrocie prawnym pozwolenia na rozbudowę przedmiotowego budynku, przed wydaniem pozwolenia na rozbiórkę, ponieważ treść rozstrzygnięcia i zakres przedmiotowych decyzji będą sprzeczne ze sobą i jedna z nich nie będzie wykonalna. Inwestor twierdzi, że organ nie może narzucić sposobu wykorzystania obiektu budowlanego i że kwestia ta należy decyzji właściciela, który jeszcze nie podjął decyzji, czy wykona rozbudowę czy rozbiórkę.
Czy w takiej sytuacji organ może wydać kolejną decyzję dla istniejącego obiektu z innym zakresem robót budowlanych?