Pytanie
Inwestor wystąpił do organu z wnioskiem o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego. Z informacji będącej w posiadaniu organu wynika, iż na przedmiotowej działce prowadzone jest postępowanie przez PINB w sprawie samowolnie budowanego budynku gospodarczego. PINB wydał postanowienie o wstrzymaniu budowy i nałożeniu obowiązku przedłożenia decyzji o warunkach zabudowy i czterech egzemplarzy projektu budowlanego. Z uzasadnienia postanowienia wynika, iż część działki, na której budowany jest budynek, położona jest na terenie zalewowym.
Czy w sytuacji możliwości wydania przez PINB nakazu rozbiórki, organ ma podstawy do zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego do czasu zakończenia postępowania prowadzonego przez PINB?