Pytanie
W 2012 r. otrzymaliśmy interpretację indywidualną uznającą nasze stanowisko za prawidłowe, do której się zastosowaliśmy. Obecnie otrzymaliśmy zmianę tej interpretacji. Ponieważ skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiadał stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji miały miejsce przed jej doręczeniem, zastosowanie się do interpretacji nie zwalnia nas obowiązku zapłaty podatku. Wysłaliśmy do MF wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Odpowiedzi jeszcze nie dostaliśmy.
Czy należy wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie decyzji, w której organ podatkowy określi wysokość zobowiązania podatkowego? Jeżeli tak, to w jakim terminie?
Czy może należy w pierwszej kolejności poczekać na odpowiedź z MF lub też w przypadku wniesienia skargi, na rozstrzygnięcie sprawy przez WSA?
Jaka jest procedura w tym zakresie?