W myśl art. 27a pr. geol. w razie gdy przedsiębiorca narusza przepisy ustawy, w szczególności, gdy nie wypełnia warunków koncesji, organ koncesyjny wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszeń. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza przepisy pr. geol. lub nie wypełnia warunków koncesji, organ koncesyjny może cofnąć koncesję albo ograniczyć jej zakres bez odszkodowania.

Lidia Król