Pytanie
Pytania dotyczą aluminiowej konstrukcji o wysokości 20 m, mocowanej na dachu budynku wraz z odciągami, wykonanej w ramach programu "Internet dla mieszkańców".
Czy ww. inwestycję możemy zaliczyć do robót budowlanych, polegających na instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych, mając na uwadze treść art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane (definicję urządzeń budowlanych)?
Czy organ nie powinien nałożyć na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie ww. robót ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia?
Czy organ administracji architektoniczno-budowlanej może przyjąć zgłoszenie robót budowlanych, polegających na budowie konstrukcji wsporczej pod urządzenia transmisji danych?