Pytanie
Osoba pobierała zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności. Pracownik socjalny pracujący na terenie zamieszkania świadczeniobiorcy uzyskał informację, że świadczeniobiorca w minionym czasie przebywał w zakładzie karnym. Wezwany do złożenia wyjaśnień nie stawił się w GOPS. W związku z tym wstrzymano wypłatę świadczenia i skierowano zapytanie do Krajowego Rejestru Karnego. KRS udzielił odpowiedzi, że nie figuruje w kartotece osób pozbawionych wolności oraz poszukiwanych listem gończym. Jednocześnie KRS poinformował że upoważnienie z art. 25 ust. 3 u.ś.r. daje możliwość uzyskania informacji z tej kartoteki.
Co powinien zrobić ośrodek, jeśli ma wiarygodne informację o osadzeniu?
Czy ma prawo do uzyskania informacji o tym, czy osoba była w przeszłości umieszczona w zakładzie karnym czy tylko do uzyskania informacji o bieżącym odbywaniu kary?
Jak uzyskać takie informacje?