Pytanie
Czy oprogramowania do paneli operatorskich (tzw. oprogramowania inżynierskie), które stanowi integralną część urządzenia, bez którego te urządzenia nie mogą pracować, może być zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych?
Nabyta licencja na użytkowanie wspomnianego oprogramowania ma służyć do tworzenia lub modyfikacji oprogramowania na sterowniki. Do wgrania takiego programu do sterownika lub panela operacyjnego wymagany jest specjalny kabel przyłączeniowy dedykowany wyłącznie do współpracy z zakupionym przez nas oprogramowaniem. Samo kupione przez nas oprogramowanie bez tych kabli, przejściówek i adapterów jest bezużyteczne i kompletnie niefunkcjonalne.
Czy te "kable" mogą ewentualnie być uwzględniane w wartości początkowej licencji?