Pytanie
Jak należy postąpić w sytuacji, gdy pracownik, który miał przebywać na urlopie wypoczynkowym w terminie od 1 marca 2014 r. do 7 kwietnia 2014 r. przynosi dwa zwolnienie lekarskie: - od 17 marca 2014 r. do 21 marca 2014 r. - choroba pracownika, - od 24 marca 2014 r. do 28 marca 2014 r. - opieka nad chorym dzieckiem?
Choroba pracownika przerwie urlop.
Czy od 24 marca 2014 r. do 7 kwietnia 2014 r. wraca on na urlop wypoczynkowy wypisany poprzednim wnioskiem, czy też musi wypisać nowy wniosek urlopowy?
Co w takiej sytuacji z opieką nad dzieckiem?