Pytanie
Pracownik przedszkola (jednostka budżetowa samorządowa) zatrudniony na stanowisku pomocniczym dostarczył w maju 2014 r. świadectwo pracy za okres zatrudnienia od 1 września 1982 r. do 15 lutego 1986 r. W podanym okresie wykonywał:
- od 1 września 1982 r. do 31 sierpnia 1985 r. - uczeń zawodowy - potwierdzony również świadectwem ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej o zawodzie krawiec odzieży damskiej lekkiej;
- od 1 września 1985 do 15 lutego 1986 r. - szwacz odzieży.
Ponadto z okresu zatrudnienia jest tylko informacja o osiąganym wynagrodzeniu od 1 września 1985 r. do 15 lutego 1986 r. kiedy wykonywał pracę szwacz odzieży. Pracownik na dzień złożenia dodatkowego świadectwa pracy posiadał udokumentowany staż pracy 18 lat i 8 miesięcy. Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych oraz regulaminem wynagradzania jednostka uprawniona jest do wypłacania nagrody jubileuszowej.
Czy do stażu uprawniającego pracownika do otrzymania nagrody jubileuszowej należy doliczyć okres uczęszczania do szkoły zasadniczej, potwierdzony w świadectwie pracy tj. okres od 1 września 1982 r. do 15 lutego 1986 r. z brakiem potwierdzenia o otrzymywanym wynagrodzeniu z tego okresu?
Czy nagroda jubileuszowa podlega zwolnieniu z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne?