Pytanie
Czy okres pracy w niepełnym wymiarze czasy pracy (zamiast urlopu wychowawczego) zalicza się jako część urlopu wychowawczego?
Pracownik korzystał z urlopu wychowawczego w 2 częściach w okresie od 10 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wystąpił z wnioskiem o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy (zamiast urlopu wychowawczego). Jednak teraz chciałby powrócić na urlop wychowawczy od 1 października 2014 r. i wykorzystać go w całości tj. pozostałej możliwej części (oczywiście ojciec dziecka nie korzystał i nie będzie korzystał z urlopu wychowawczego). Dziecko urodziło się 2 sierpnia 2014 r.
Czy okres pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy wlicza się jako jedna z pięciu części urlopu wychowawczego?
Jeśli tak to pracodawca rozumie, że pracownik mógłby skorzystać z urlopu wychowawczego jeszcze maksymalnie w 2 częściach następujących po sobie i maksymalnie do 10 marca 2016 r.?
Jeśli natomiast wspomniany okres nie wlicza się do tych pięciu części to pracownik mógłby jeszcze wykorzystać urlop w maksymalnie 3 częściach następujących po sobie w ilości 26 miesięcy i 9 dni tj. do dnia 9 grudnia 2016 r.?