Pytanie
Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia: zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata. Pracownik ukończył szkołę zawodową 2 letnią. Następnie ukończył liceum ogólnokształcące roczne (1 rok nauki).
Ile lat z tytułu ukończonych szkół należy wliczyć pracownikowi do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego?
Czy okres odbywania zasadniczej służby wojskowej należy wliczyć do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego?