Pytanie
Inwestorką budynku gospodarczego była zmarła matka małoletniego dziecka. Po zakończeniu robót budowlanych (lecz przed formalnym ich zakończeniem w nadzorze budowlanym) związanych z budową przedmiotowego budynku inwestorka zmarła, a cały jej majątek odziedziczył małoletni syn.
Czy ojciec małoletniego (ośmioletniego) dziecka może wystąpić w jego imieniu z zawiadomieniem o zakończeniu budowy przedmiotowego budynku gospodarczego?
Czy przedmiotowa czynność (zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy przedmiotowej inwestycji) jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu i w związku z tym czy na wykonanie tej czynności konieczne jest uzyskanie zgody sądu opiekuńczego?