Pytanie
Czy odpady w postaci makulatury, złomu, tworzywa sztucznego itp. wymienione w załączniku nr 11 ustawy o podatku od towarów i usług przekazywane nieodpłatnie do unieszkodliwienia podlegają opodatkowaniu na zasadzie tzw. odwrotnego obciążenia?
Jesteśmy firmą zajmującą się unieszkodliwianiem i zbieraniem odpadów przemysłowych, czynnym podatnikiem VAT. Odbieramy od firm różne odpady przemysłowe w tym złom, makulaturę tworzywa sztuczne itp. i obciążamy je fakturami za unieszkodliwienie (lub odbiór) odpadów stosując 8% stawkę VAT. Odpady, których nie jesteśmy w stanie unieszkodliwić w naszych instalacjach (w tym zanieczyszczoną makulaturę, złom i tworzywo sztuczne) przekazujemy bez opłaty do unieszkodliwienia innym firmom, które obciążają nas za ich unieszkodliwienie (odbiór) stosując 8% stawkę VAT lub sprzedajemy ("czysta" makulatura, złom i tworzywo sztuczne) stosując zasadę tzw. odwrotnego obciążenia.
Czy nasze postępowanie jest prawidłowe?
Czy złom, makulaturę i tworzywo sztuczne otrzymane nieodpłatnie w celu utylizacji można uznać za towary używane?