Odpowiedź:
Zgodnie z art. 124 pkt 3 ustawy z 18.07.2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod., pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia nie wymaga wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz wycinanie roślin w związku z utrzymywaniem wód, szlaków żeglownych. Przy czym, zgodnie z art. 21 pr. wod., o działaniach związanych z utrzymywaniem wód, które nie wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego możemy mówić tylko wtedy, kiedy wykonuje je zobowiązany do utrzymywania wód, ich właściciel.

Natomiast wykonywanie czynności związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych nie podlega reglamentacji przez przepisy pr. wod.

Jeżeli zatem przedmiotem wniosku właściciela wód są wyłącznie działania polegające na usunięciu namułów w celu utrzymywania wód i udrożnienia szlaku żeglownego nie ma potrzeby akceptacji tych działań przez organ właściwy w sprawach gospodarowania wodami poprzez udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. 

Autor: Marta Stachowska

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami