Pytanie
Organ nadzoru budowlanego wydał postanowienie o nałożeniu grzywny celem przymuszenia do wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym. PINB wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego o ściągnięcie nałożonej grzywny. Część grzywny została ściągnięta i przekazana wierzycielowi. Obowiązek został wykonany. Umorzono nieuiszczoną i nieściągniętą grzywnę w celu przymuszenia. Zobowiązany wrócił się do nadzoru budowlanego o zwrot ściągniętej grzywny. PINB chce odmówić zwrotu ściągniętej grzywny.
W oparciu o jakie przepisy należy rozpatrzeć wniosek zobowiązanego?
Czy odmowa zwrotu grzywny powinna zostać wydana w formie postanowienia?
Czy PINB w pierwszej kolejności powinien zwrócić się o zgodę do organu wyższego stopnia o zwrot grzywny, czy jest to kwestią uznaniową i PINB sam może odmówić zwrotu grzywny?