Pytanie
Jestem płatnikiem podatku VAT. Od firmy, dla której świadczę usługi marketingowe, na podstawie umowy najmu z dnia 6 lipca wydzierżawiłam samochód. W dowodzie rejestracyjnym widnieje adnotacja, że jest to samochód ciężarowy o dopuszczalnej ładowności 510 kg, z dwoma miejscami siedzącymi. Dodatkowo do dokumentów samochodu dołączono kopię zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu pojazdu w stacji diagnostycznej, z którego wynika, że pojazd spełnia warunki według art. 86 ust. 4 pkt 1 (VAT 1) u.p.t.u.
Czy w związku z tym, od faktur za wynajem oraz zakupione paliwo mogę w całości odliczać podatek VAT?