Pytanie
Zgodnie z § 20 rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tylko osoby, które odbyły praktykę zawodową odbytą przed 1 stycznia 1995 r. nie mogą skorzystać z udokumentowania praktyki zawodowej w sposób określony w § 3 ust. 7 i § 4 ust. 1 (oświadczenie, zaświadczenie).
Czy od dnia obowiązywania nowego rozporządzenia osoby, które odbywały praktykę zawodową (pracowały na budowie, w biurze projektów) po dniu 1 stycznia 1995 r. lecz nie zarejestrowały książki praktyki zawodowej, mogą ją udokumentować poprzez oświadczenie?
Czy na podstawie § 21 ust. 1 organ nadał prawo (możliwość) ale nie obowiązek udokumentowania praktyki zawodowej wpisami dokonanymi w książce praktyki?