Pytanie
Motocykl wykorzystywany jest do działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu operacyjnego zawartej w 2012 r. Do końca roku 2013 odliczany był podatek VAT w wysokości 60%.
Czy od początku 2014 r. mamy prawo odliczyć 100% VAT?
Czy od 1 kwietnia 2014 r. będzie możliwość odliczania 100% VAT od rat leasingowych pod warunkiem rejestracji umowy w urzędzie skarbowym?
Używanie motocykla według zasady mieszanej 50% VAT odliczenia od wydatków eksploatacyjnych oraz bez odliczenia VAT od paliwa.