Pytanie
Obywatel Danii w 2007 r. zawiązał w Polsce spółkę z o.o., w której jest jedynym udziałowcem. W związku z tym, że podlegał on ubezpieczeniu w Danii nie miał obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w Polsce. W 2010 r. cudzoziemiec utracił prawo do ubezpieczeń w Danii i rozpoczął prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej jako osoba fizyczna.
Czy przedsiębiorca ma prawo opłacać składki na ubezpieczenie społeczne od preferencyjnej podstawy wymiaru składek?