Pytanie
Zakład pracy zatrudnia ponad 150 osób. Zgodnie z postanowieniem wewnętrznym pracodawcy, każde zwolnienie lekarskie pracownika o długości do 30 dni jest płatne 100%. W związku z tym:
1. Czy zasadne jest wypełnianie karty wypadku w drodze do lub z pracy (dla zwolnień lekarskich po wypadku poniżej 30 dni)?
2. Jak w tej sytuacji wygląda prawo pracownika do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego?
3. Jak postąpić w kwestii zasiłku chorobowego 100% w sytuacji, gdy zwolnienie po wypadku np. w drodze do lub z pracy będzie dłuższe niż 30 dni?