Pytanie
W myśl art. 2 pkt 1 lit. t ustawy o "przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy...." w brzmieniu obowiązującym od dnia 22 października 2009 r. "przedsiębiorcami zobowiązanymi stali się: przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej....".
Czy prawdą jest, iż w sytuacji braku przepisów wykonawczych do art. 13 ustawy z dnia 26 listopada 2000 r. podmioty te są nadal zwolnione z ewidencjonowania transakcji o wartości przekraczającej 15.000 euro i przesyłania informacji o nich do GIIF?
Jeżeli wartość transakcji przekracza równowartość 15.000 euro musi być zapłacona wyłączenie przelewem, czy część może być zapłacona gotówką?
Załóżmy, że kontrahent zakupił ode mnie towar o wartości nieprzekraczającej równowartości 15.000 euro, wystawiono fakturę, następnego dnia przychodzi i chce kupić następną partię o tej samej wartości, wystawiam kolejną fakturę.
Czy organ kontrolujący może uznać te transakcje za pozorowane w celu uniknięcia rejestracji?
Nadmieniam, iż jesteśmy spółką z o.o., a kontrahent o którym mowa jest rolnikiem indywidualnym.