Pytanie
W wyniku zmian organizacyjnych, w ramach spółki - od 1 stycznia 2014 r. - powstał nowy pracodawca (przejście pracowników w trybie art. 231 z dniem 1 marca 2014 r.). W dniu 4 marca pracodawca, z uwagi na brak informacji o działalności na jego terenie zakładowych organizacji związkowych - wydał decyzję o wprowadzeniu regulaminu pracy. W dniu 5 marca do pracodawcy dotarło pismo zakładowej organizacji związkowej o objęciu terenu zakładu swoim działaniem).
Jaki to ma wpływ na wejście w życie regulaminu pracy?