Pytanie
Czy obecnie wystawiając fakturę za usługę dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej jest obowiązek podawania NIP lub PESEL nabywcy, jeżeli sprzedaż ewidencjonowana jest przez kasę fiskalną i do faktury wystawiony jest paragon?
Czy przy usługach komunalnych (rozprowadzanie wody i oczyszczanie ścieków) na fakturach wymagany jest też NIP lub PESEL nabywcy dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?
Jak będzie przedstawiać się sytuacja po 1 stycznia 2014 r.?