Pytanie
W instytucji samorządowej obowiązuje roczny system ocen pracowników. W tym roku zarządzeniem, dyrekcji wprowadzono zmiany w arkuszu ocen i nakazano według zmienionego arkusza dokonać oceny pracowniczej za zeszły rok.
Czy nowe arkusze oceny mogą obowiązywać "wstecz" (pracownicy nie znali kryterium ocen, w czasie, za który mają zostać poddani ocenie)?
Czy może należałoby nowe arkusze wprowadzić od następnego okresu, za który pracownicy będą oceniani, a za poprzedni okres dokonać oceny na starych, znanych pracownikom arkuszach?
Czy w tym wypadku może być zastosowana zasada lex retro non agit, a więc zakazu nadawania normom prawnym mocy wstecznej? Jakie przepisy w prawie pracy to regulują?