Pytanie
Odwołując się do zmian w 2013 r. odnoście korekty kosztów podatkowych w związku z niezapłaconymi zobowiązaniami od dostaw zastanawiam się jak do tego podchodzi urząd.
Czy niezapłacone zus-y i część pracownika i część pracodawcy należy wyrzucić z kosztów podatkowych przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy czy tylko część pracodawcy, jeżeli należałoby wyrzucać całość niezapłaconych zus-ów to czy również niezapłacone w terminie zaliczki na podatek dochodowy, zaznaczam że wynagrodzenie dla pracowników zostało wypłacone w terminie jedynie przedsiębiorca opóźnia się z opłatami zobowiązań budżetowych w wyznaczonych terminach?
(odwołując się do zmian w 2013 r. odnoście korekty kosztów podatkowych w związku z niezapłaconymi zobowiązaniami od dostaw zastanawiam się jak do tego podchodzi urząd)