Pytanie
Prowadzimy spółkę jawną (pełne księgi). Prowadzimy sprzedaż w siedzibie firmy oraz w dwóch sklepach a terenie tego samego miasta. Podpisaliśmy umowę najmu lokalu w Centrum Handlowym na okres od lutego 2009 r. do lutego 2014 r. Spółka poniosła koszty (remontowo-budowlane) związane z adaptacja pomieszczenia w nowo wybudowanym CH. Koszty te rozliczała w księgach jako "inwestycję w obcym środku trwałym" poprzez amortyzację według stawki 10%. Dodatkowo firma nabyła środki trwałe i wyposażenie (lada, meble, klimatyzacja, bramka antywłamaniowa, komputer) w celu poprawnego funkcjonowania sklepu. W lutym 2014 r. nie przedłużyliśmy umowy najmu i zlikwidowaliśmy sklep. Środki trwałe i wyposażenie, a także towar i środki pieniężne zostały przewiezione do siedziby spółki i tu zagospodarowane.
Jak to wydarzenie należy ująć w księgach spółki?
Czy nieumorzoną wartość inwestycji należy jednorazowo odnieś w koszty i będzie to koszt podatkowy w lutym 2014?
Czy środki trwałe przesunięte do siedziby spółki, polegają dalszej amortyzacji?
Czy wartość klimatyzatora, który pozostał w CH, a nie został w całości zamortyzowany, można w nieumorzonej części odnieść w koszty podatkowe?