Pytanie
Spółka jawna (pośrednictwo w obrocie nieruchomościami) poniosła koszty, związane z adaptacją lokalu w obcym środku trwałym w 2007 r., które wyniosły 41.000 zł Od dnia 1 stycznia 2008 r. rozpoczęła amortyzację. Z przyczyn ekonomicznych zmuszona była na koniec 2011 r. wypowiedzieć umowę najmu. Dokonała korekty w podatku naliczonym na koniec grudnia 2011 r. Spółka nie zmieniła rodzaju prowadzonej działalności, choć fizycznie nie dokonała już żadnej transakcji w obrocie nieruchomościami, nie zaliczyła też na koniec roku niezamortyzowanej części w koszty podatkowe. Wspólnicy na początku lutego 2012 r. podjęli jednomyślną uchwałę decyzję o zamknięciu działalności na koniec lutego 2012 r.
Czy w związku z tym, że zamykają działalność, mogą na koniec lutego 2012 r. zaksięgować w koszty podatkowe niezamortyzowaną część adaptacji lokalu?
Czy może powinni to zrobić na koniec grudnia?
Dodam też, że spółka nie zmieniała w KRS, wraz z końcem trwania umowy najmu, adresu siedziby spółki (nadal posługując się starym adresem) z uwagi na fakt, że nosiła się z zamiarem zamknięcia działalności.
Czy może nie są to koszty podatkowe?