Pytanie
Pracownik, osoba niepełnosprawna posiada znaczny stopień niepełnosprawności. W październiku 2013 r. otrzymał on 3-miesięczne wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy z jednoczesnym zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy. Wypowiedzenie umowy o pracę kończy się 31 stycznia 2014 r. Pracownik skorzystał ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy i nie świadczył pracy w okresie listopad-styczeń.
Czy pracownikowi przysługuje za 2014 r. dodatkowe 10 dni urlopu?
Czy musi otrzymać ekwiwalent za ten urlop (za całe 10 dni) skoro w styczniu nie świadczył pracy?
Czy pracownik w okresie wypowiedzenia miał obowiązek wykorzystać urlop za 2014 r., gdyby pracodawca skierował go na ten urlop?