Pytanie
Zatrudniamy pracowników na 1/2 i 6/8 etatu (kierowca). W umowie o pracę, na którą są zatrudnieni jest zapis, że po przekroczeniu pracy powyżej 8 godz. wystąpią godziny nadliczbowe.
Czy można zatrudnić niepełnoetatowych kierowców w równoważnym czasie pracy? Jeżeli zapiszemy w umowie, że po przekroczeniu 10 godz. wystąpią godziny nadliczbowe (jeżeli jest to możliwe), to jak prawidłowo tego dokonać?
Przepisy wewnętrzne dopuszczają pracę w równoważnym czasie pracy tylko pracowników zatrudnionych w detalu.