Pytanie
Spółka z o.o. posiada placówkę kształcenia ustawicznego i prowadzi szkolenia z zakresu ochrony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. (Dz. U. poz. 1688). Będziemy szkolić pracowników własnych nieodpłatnie oraz osoby spoza spółki nieodpłatnie, które po zakończonym szkolenia zatrudnią się w spółce lub zrezygnują z tej formy zatrudnienia a także osoby spoza spółki odpłatnie.
Jak potraktować nieodpłatność za szkolenie dla dwóch grup:
1) pracowników własnych,
2) osoby spoza spółki?
Czy kwota odpłatności za szkolenie będzie stanowiła przychód dla tych osób, jeżeli tak to w jaki sposób go rozliczyć w tych dwóch przypadkach i jaki sporządzić PIT (PIT 8C)?
Czy ewentualnie będzie to podlegało składkom na ubezpieczenia społeczne?