Pytanie
Czy nauczycielowi zatrudnionemu w dodatkowym miejscu zatrudnienia przysługuje dodatek za wysługę lat?
Nauczyciel pracuje w dwóch szkołach A i B. Szkoła A jest podstawowym miejscem zatrudnienia, a szkoła B dodatkowym miejscem zatrudnienia. Od 1 września 2015 r. nauczyciel w szkole A przejdzie w stan nieczynny. Szkoła A będzie wypłacała tylko wynagrodzenie zasadnicze, bez dodatku za wysługę lat. W szkole B, która jest drugim miejscem zatrudnienia, nauczyciel nie otrzymuje dodatku za wysługę lat, ponieważ jeszcze nie nabył uprawnień.
Czy po przejściu w szkole A w stan nieczynny szkoła B powinna wypłacać dodatek za wysługę lat, biorąc pod uwagę cały dotychczasowy przebieg pracy zawodowej, łącznie z niezakończonym okresem w szkole A?
Wygaśnięcie stosunku pracy nastąpi dopiero 29 lutego 2016 r.
Czy prawo do dodatku za wysługę lat można ustalić na podstawie zaświadczenia stwierdzającego przebieg pracy wystawionego przez szkołę A?