Pytanie
Nauczycielka od marca 2013 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim do dnia porodu 7 sierpnia 2013 r., następnie na: urlopie macierzyńskim od 7 sierpnia 2013 r. do 24 grudnia 2013 r., dodatkowym urlopie macierzyńskim od 25 grudnia 2013 r. do 4 lutego 2014 r., urlopie rodzicielskim od 5 lutego 2014 r. do 5 sierpnia 2014 r. Za 2013 r. będzie jej przysługiwał urlop uzupełniający za urlop wypoczynkowy niewykorzystany z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim.
Czy za 2014 r. również należy udzielić urlopu uzupełniającego (w związku z wykorzystaniem w sierpniu 2014 r. jedynie 3 tygodni i 2 dni urlopu wypoczynkowego, w związku z urlopem rodzicielskim)?