Pytanie
W szkole podstawowej zostało zlikwidowane stanowisko bibliotekarza w wymiarze 1/2 etatu. Nauczycielka kontraktowa zatrudniona na tym stanowisku ma umowę o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. W macierzystej placówce realizowała 15/30 etatu, a w innej szkole uzupełniała etat również w wymiarze 15/30 etatu. Nauczycielka wróci w połowie września 2014 r., po długotrwałej nieobecności spowodowanej przebywaniem na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą, rocznym urlopem macierzyńskim i rodzicielskim oraz urlopem wypoczynkowym zaległym.
Jakie rozwiązanie może zastosować dyrektor, gdy nauczycielka wróci z urlopu uzupełniającego: wręczyć jej wypowiedzenie umowy w związku z likwidacją stanowiska lub wysyłać na zastępstwa i inne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w wymiarze 15 godzin i uzupełnić etat w innej szkole, w której jest dla niej zaplanowane 1/2 etatu w bibliotece?