Pytanie
Nauczycielka pracowała w firmie handlowo-usługowej od 1 sierpnia 2007 r. do 31 sierpnia 2011 r. jako pracownik biurowy. W tym czasie również studiowała uzyskując dyplom licencjacki wydany dnia 30 czerwca 2008 r. Dyplom magisterski uzyskała dnia 8 lipca 2010 r. Od 1 września 2011 r. jest zatrudniona w szkole na stanowisku nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy. Uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego (data wydania dokumentu 24 sierpnia 2013 r.) i złożyła wniosek do dyrektora szkoły o wypłatę zasiłku na zagospodarowanie.
Czy należy jej ten zasiłek wypłacić?