Pytanie
Nauczycielka, bibliotekarka w dniu 23 maja otrzymała wypowiedzenie zmieniające - zatrudnienie na 1/2 etatu od 1 września 2011 r. Od dnia 6 czerwca 2011 r. do 17 czerwca 2011 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim. W dniu 22 czerwca 2011 r. przysłała listem poleconym orzeczenie od lekarza zawiadamiające o potrzebie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia od 20 czerwca 2011 r. do 19 czerwca 2012 r. Załączyła również pismo, że wyraża zgodę na zatrudnienie w wymiarze 1/2 etatu, które przesunie się na następny rok szkolny, czyli 2012/2013 tak twierdzi nauczyciel.
Czy nauczyciel bibliotekarz, samowolnie bez złożenia wniosku mógł przejść na urlop zdrowotny od 20 czerwca 2011 r. do 19 czerwca 2012 r.?
Jak dyrektor powinien postąpić w zaistniałej sytuacji?
Czy zmiana zatrudnienia na 1/2 etatu nastąpi od 1 września 2011 r.?