Pytanie
Podatnik złożył zeznanie podatkowe PIT-37 za dany rok wspólnie z małżonką w terminie do 30 kwietnia roku następnego i odliczył ulgę na dzieci. Zapomniał, iż przez jeden miesiąc (styczeń danego roku) prowadził jeszcze działalność gospodarczą z zerowymi przychodami i kosztami -wyrejestrował ją z dniem 31 stycznia danego roku. Dostał we wrześniu roku następnego wezwanie z urzędu skarbowego do złożenia prawidłowego PIT-36 z załącznikiem PIT-B.
Czy powyższe wpływa na "zabranie" ulgi na dzieci wykazanej teraz w PIT-36?
Wcześniej dopilnował wszelkich terminów, tyle że te same liczby, które były w PIT-37, powinien ująć w PIT-36.