Pytanie
Spółka produkuje domy z prefabrykatów drewnianych a następnie montuje je na działce zleceniodawcy. Głównymi odbiorcami domów są indywidualni kontrahenci spoza kraju. Aby domy mogły być wybudowane m.in. w Austrii i Niemczech, muszą przejść szereg badań i certyfikacji w celu zbadania zgodności z normami budowlanymi tych państw. Badania zlecane są dla zagranicznych instytutów badawczych. Płatność za te usługi dokonywana jest na podstawie faktur wystawionych przez te jednostki.
Czy należy wystawić informacje IFT-2R z tytułu dokonanych płatności?
W większości przypadków dysponujemy certyfikatami rezydencji.