Pytanie
Na terenie oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem N - nieużytek znajduje się zagłębienie terenu - prawdopodobnie poeksploatacyjne - oznaczone na mapie ewidencyjnej jako Ws - wody stojące. Projektant po wizji w terenie stwierdził, że w zagłębieniu (ok. 0,06 ha) nie ma wody, a dno porośnięte jest trawą.
Czy w takim przypadku należy wystąpić o likwidację urządzenia wodnego (pod budowę placu zabaw dla dzieci)?
Czy organ administracji wydający pozwolenie na budowę ma podstawy do żądania takiego pozwolenia jako załącznika do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę?
Czy opis użytku na mapie jako Ws powoduje, że należy to zagłębienie traktować jako urządzenia wodne, czy należy brać pod uwagę stan istniejący?